Вградено ламелно съоръжение (ламелни касети)

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   • Пречистване на питейни води
   • Промишленост и енергетика

 УПОТРЕБА

Pict02

 • Ламелните касети се ползват в съществуващи или новоизградени седиментационни резервоари и избистрители за интензифициране на сепарационните процеси

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

 • Касети с ламелни блокове в зоната на утаяване на съществуващи или новоизградени седиментационни резервоари и избистрители значително повишават повърхностното напрежение за запазване или подобряване на ефективността на сепариране на частиците на твърдата фаза
 • Ламелния блок е произведен от оформени пластмасови плочи, подредени и свързани по между си под ъгъл 60°. Така в ламелния блок се оформя тяло от паралелни тръби с шестоъгълно сечение
 • Ламелните блокове се слагат последователно в носещата рамка със събирателния жлеб – т.нар. касети
 • Серийно се произвеждат касети с 2, 4, 6 и 8 блока

РАЗМЕР И ФОРМА НА ЛАМЕЛНИЯ БЛОК

 • Ламелният блок представлява самоносен паралелепипед с 2 наклонени стени
 • Параметри на ламелния блок
 • Ширина 995 mmPict2
 • Дължина 720 mm
 • Височина 1310 mm
 • Маса 40 kg
 • Площ на сечение 17,4 m2 /m2

 

СХЕМА НА КАСЕТАТА EP- K6 С ШЕСТ ЛАМЕЛНИ БЛОКА

Pict01

 

Pict03

РЕД НА КАСЕТИТЕ EP-K СПОРЕД ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Pict04

Pict4

Вашият коментар