Пречиствателни станции за отпадни води от еднофамилни къщи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПОТРЕБА

За пречистване на отпадни води от еднофамилни къщи, малки производствени цехове, вили, курортни обекти и т.н. (за пречистване на отпадъчни води от бани, санитарни възли, автоматични перални, кухни и т.н.)

ИКОНОМИЧНОСТ

 • Минимални разходи за експлоатация, обезпечени от различни предварително програмирани режими за работа на ПСОВ
 • Програми оптимизирани за незабавно или очаквано натоварване (посещения, празничен режим на работа, отпуска и др.)
 • Включени в цената на продукта, монтаж и пускане в експлоатация

ПРЕДИМСТВА НА КОНСТРУКЦИЯТА

 • ПСОВ без допълнително подгряване при зимен режим на работа
 • Възможност за преобразуване на съществуващи септични шахти в  ПСОВ
 • Пластмасова носеща конструкция, не изискваща значителна строителна подготовка на площадката
 • ПСОВ – вкопана, полу-вкопана или изцяло над повърхността на терена

ПОДДРЪЖКА И ПЕСТЕНЕ

 • Възможността да се ползват различни предварително програмирани режими на ход (гости, отпуска и др.), гарантира минимални работни разходи станцията за отпадъчни води
 • Технологията на пречистване гарантира ниска продукция на утайки, които могат да се компостират и така отпадат разходите за тяхното ликвидиране
 • Технологията на ПСОВ може да се монтира в съществуващ септик или шахта
 • Намалени изисквания за текуща поддръжка, автоматично изсмукване на плуващи замърсители и пяна – отпада честото ръчно отстраняване.

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner®

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner 

ПСОВ BioCleaner® е сертивифицирана според ČSN EN 12566-3-A1

 1. Kомпресор и управляващо устройство
 2. Пречиствателна станция

a. Вход на отпадъчните води
b. Изход на пречистената вода
c. Решетъчен кош
d. Финобарбутажна аерация
e. Надстройка
f. Капак

МОДЕЛИ ПСОВ BioCleaner® JB

 • За 2~5 жители
 • Дебелина на материала 6 mm PP
 • Мощност на компресора 50 l/h

STANDARD /OPTIMA

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Управляващо устройство с 6 програми на ход

COMFORT

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Икономична експлоатация
 • Управляващо устройство с 10 предварително програмирани режима на ход

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

параметри вода - Home

*) Изисквани стойности на показателите на оттока според NV 23/2011 Sb. за ПСОВ 500 EЖ
**) Стандартно достигани средни стойности на оттока при ПСОВ BioCleaner®

ТЕХНИЧЕСКАСПЕЦИФИКАЦИЯ ПСОВ ОБОРУДВАНЕ BioCleaner®

tehnicheska specifikacia - Home

Вашият коментар