Защо BioCleaner®

BioCleaner® е ново поколение пречиствателни станции, управлявани чрез електронно управляващо устройство и изградени на базата на най-новите познания в областта на пречистването на  отпадни води.

Пречиствателните станции  BioCleaner® са предназначени за ликвидиране на отпадни води от най-малките индивидуални източници на замърсяване, т.е. от еднофамилни къщи, пансиони и т.н. Превъзхождат старите септични ями, както по производителност, така и с понижаване на разходите и съответстват на модерния начин на живот. Позволяват пречистване на отпадни води от бани, санитарни помещения, кухни, автоматични перални и съдомиялни машини. При това разходите за пречистване на отпадните води са много ниски. Техническото разпределение на ПСОВ BioCleaner® в сравнение с предишните видове по-добре се справя с неравномерен и прекъсван приток. Пречиствателната станция е оборудвана с уловител за плаващите нечистоти.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ КОМПАКТНИ ПСОВ BioCleaner ®

 • Дългогодишен опит в цяла Европа
 • Над 100 инсталирани станции и общо над 12 000 реализирани ПСОВ тип BioCleaner ®
 • Отпадъчни води от над 500 000 ЕЖ пречиствани с технологията BioCleaner ®
 • Собствена утвърдена технология подпомогната с развитие и дългогодишен опит
 • Експлоатационна стабилност и надеждност на системата BioCleaner ®
 • Малка застроена площ, благодарение на вградения утаител
 • Ниски инвестиционни разходи (понижени изисквания за строеж)
 • Възможност за комплексно покриване на ПСОВ
 • (намаляване на санитарно-хигиенната зона, зимна експлоатация)
 • Оптимален избор на технологично разполагане „по мярка”
 • Техническа помощ и сервиз по цяла Европа
 • Качество на пречистените води отговарящо на нормативните изискванията на ЕС
 • или на конкретните изисквания на клиента

Описание на технологията BioCleaner ®

Функционирането на биологичното пречистване се основава на ниско натоварена активна кал (финобарбутажна аерираща система), което води до понижаване на продуцирането й и нуждата от обезкаляване. При тази пречиствателна станция няма нужда от предварителен резервоар или септик, през зимата не се налага никакво затоплщне. Задвижването на пречиствателната станция се осигурява от мамбранна въздушна помпа с минимално потребление на електроенергия.

Bio Cleaner BC 4

Пречиствателните станции за отпадъчни води BioCleaner® са застъпени в няколко типови серии.

Описание на техническото изпълнение

Пречиствателните станции BioCleaner® могат да се монтират както под нивото на терена, така и над него.  Конструктивно става дума за цилиндричен пластмасов резервоар или комбинация от бетонен резервоар с технологично вътрешно устройство.  Излишният обем може да се използва като хранилище за пречистената вода.

Характеристика на технологията:

 • Предварително механично пречистване
 • Аеробни ПСОВ тип Д-Н (нитрификация с предварителна денитрификация)
 • Ниско натоварване на активната кал
 • Аеробна стабилизация на калта