Архив на категория: Други продукти

Компоненти за пречиствателни станции на отпадни води и питейни води ( ПСОВ и ПСПВ )

Компонентите за пречиствателни станции на отпадни води и питейни води (ПСОВиПСПВ), които се предлагат, могат да бъдат използвани като част от технологичните единици на ПСОВ и ПСПВ. Производителят предлага и компоненти, служещи за самостоятелно използване в областта на пречистването и обработката на води.

Видове продукти:

  • Резервоари (РР, РЕ, неръждаема стомана, стомана)
  • Решетки, решетъчни кошове
  • Първични и вторични утаители
  • Денитрифицираща система elimi-NITE
  • Аериращи системи Силикон-каучук
  • Пясъкоуловители
  • Отделители на нефтопродукти и мазнини
  • Регулиращи прегради, възвратни вентили
  • Канализационни тръби, тройници и колена
  • UV системи за дезинфекция на води LIT