Архив на категория: Домашни ПСОВ ( 2 -15 ЕЖ )

Пречиствателни станции за отпадни води от еднофамилни къщи

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПОТРЕБА

За пречистване на отпадни води от еднофамилни къщи, малки производствени цехове, вили, курортни обекти и т.н. (за пречистване на отпадъчни води от бани, санитарни възли, автоматични перални, кухни и т.н.)

ИКОНОМИЧНОСТ

 • Минимални разходи за експлоатация, обезпечени от различни предварително програмирани режими за работа на ПСОВ
 • Програми оптимизирани за незабавно или очаквано натоварване (посещения, празничен режим на работа, отпуска и др.)
 • Включени в цената на продукта, монтаж и пускане в експлоатация

ПРЕДИМСТВА НА КОНСТРУКЦИЯТА

 • ПСОВ без допълнително подгряване при зимен режим на работа
 • Възможност за преобразуване на съществуващи септични шахти в  ПСОВ
 • Пластмасова носеща конструкция, не изискваща значителна строителна подготовка на площадката
 • ПСОВ – вкопана, полу-вкопана или изцяло над повърхността на терена

ПОДДРЪЖКА И ПЕСТЕНЕ

 • Възможността да се ползват различни предварително програмирани режими на ход (гости, отпуска и др.), гарантира минимални работни разходи станцията за отпадъчни води
 • Технологията на пречистване гарантира ниска продукция на утайки, които могат да се компостират и така отпадат разходите за тяхното ликвидиране
 • Технологията на ПСОВ може да се монтира в съществуващ септик или шахта
 • Намалени изисквания за текуща поддръжка, автоматично изсмукване на плуващи замърсители и пяна – отпада честото ръчно отстраняване.

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner®

СХЕМА НА ПСОВ BioCleaner 

ПСОВ BioCleaner® е сертивифицирана според ČSN EN 12566-3-A1

 1. Kомпресор и управляващо устройство
 2. Пречиствателна станция

a. Вход на отпадъчните води
b. Изход на пречистената вода
c. Решетъчен кош
d. Финобарбутажна аерация
e. Надстройка
f. Капак

МОДЕЛИ ПСОВ BioCleaner® JB

 • За 2~5 жители
 • Дебелина на материала 6 mm PP
 • Мощност на компресора 50 l/h

STANDARD /OPTIMA

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Управляващо устройство с 6 програми на ход

COMFORT

 • За 2~15 жители
 • Дебелина на материала 8 mm PP (самостоятелна конструкция)
 • Мощност на компресора 60~150 l/h
 • Икономична експлоатация
 • Управляващо устройство с 10 предварително програмирани режима на ход

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

параметри вода - Home

*) Изисквани стойности на показателите на оттока според NV 23/2011 Sb. за ПСОВ 500 EЖ
**) Стандартно достигани средни стойности на оттока при ПСОВ BioCleaner®

ТЕХНИЧЕСКАСПЕЦИФИКАЦИЯ ПСОВ ОБОРУДВАНЕ BioCleaner®

tehnicheska specifikacia - Home

Домашни ПСОВ ( 2 -15 ЕЖ )

Типов ред ВС 4, 6, 10, 12

Домашните пречиствателни станции са предназначени за ликвидиране на отпадни води от най-малките индивидуални източници на замърсяване т.е. еднофамилни къщи, пансиони и т.н. От гледна точка на производителност напълно изместват преди използваните септици, биодискови пречиствателни станции и други съоръжения за пречистване на отпадни води и отговарят на изискванията на модерния начин на живот.

BioCleaner BC 4

Пречиствателни станции за отпадни води BioCleaner®

BioCleaner® е ново поколение пречиствателни станции, управлявани чрез електронно управляващо устройство и изградени на базата на най-новите познания в областта на пречистването на  отпадни води.

Пречиствателните станции  BioCleaner® са предназначени за ликвидиране на отпадни води от най-малките индивидуални източници на замърсяване, т.е. от еднофамилни къщи, пансиони и т.н. Превъзхождат старите септични ями, както по производителност, така и с понижаване на разходите и съответстват на модерния начин на живот. Позволяват пречистване на отпадни води от бани, санитарни помещения, кухни, автоматични перални и съдомиялни машини. При това разходите за пречистване на отпадните води са много ниски. Техническото разпределение на ПСОВ BioCleaner® в сравнение с предишните видове по-добре се справя с неравномерен и прекъсван приток. Пречиствателната станция е оборудвана с уловител за плаващите нечистоти.

Описание на технологията

Функционирането на биологичното пречистване се основава на ниско натоварена активна кал (финобарбутажна аерираща система), което води до понижаване на продуцирането й и нуждата от обезкаляване. При тази пречиствателна станция няма нужда от предварителен резервоар или септик, през зимата не се налага никакво затоплщне. Задвижването на пречиствателната станция се осигурява от мамбранна въздушна помпа с минимално потребление на електроенергия.

Bio Cleaner BC 4

Пречиствателните станции за отпадъчни води BioCleaner® са застъпени в няколко типови серии.

Описание на техническото изпълнение

Пречиствателните станции BioCleaner® могат да се монтират както под нивото на терена, така и над него.  Конструктивно става дума за цилиндричен пластмасов резервоар или комбинация от бетонен резервоар с технологично вътрешно устройство.  Излишният обем може да се използва като хранилище за пречистената вода.

Характеристика на технологията:

 • Предварително механично пречистване
 • Аеробни ПСОВ тип Д-Н (нитрификация с предварителна денитрификация)
 • Ниско натоварване на активната кал
 • Аеробна стабилизация на калта