Архив на категория: Зонални ПСОВ ( над 10 000 ЕЖ )

Зонални ПСОВ ( над 10 000 ЕЖ )

За средни и големи градове, за които вече не е възможно да се прилагат компактни ПСОВ са предназначени зоналните ПСОВ. Те са проектирани така, че да дадат възможност ефективно да се пречистят отпадните води според изискванията на инвеститора и съответните държавни институции.