Архив на категория: Контейнерни ПСОВ ( 20 – 150 ЕЖ )

Контейнерни пречиствателни станции за отпадни води

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

 • Производствени предприятия
 • Хотели, къмпинги, бензиностанции, малки промишлени цехове
 • Малки села и градове
Типов ред: BC20, BC25, BC30, BC35, BC40, BC45, BC50, BC60, BC75, BC100, BC150

УПОТРЕБА

За пречистване на отпадни води от малки изолирани източници като например сателитни градчета, планински хотели, къмпинги, мотели, бензиностанции, малки производствени цехове.

ПОДДРЪЖКА И ПЕСТЕНЕ

 • Възможността да се ползват различни предварително програмирани режими на ход (сезонна експлоатация и др.), гарантира минимални работни разходи станцията за отпадни води
 • Технологията на ПСОВ може да се монтира в съществуващ септик или шахта
 • Функционирането на биологичното пречистване се основава на ниско натоварена активна кал, което води до цялостно понижаване на продуцирането на излишна кал.
 • Използването на сгъстител за кал допълнително повишава складовия капацитет за излишна биологична кал, което понижава експлоатационните разходи.
 • Параметрите на пречистената вода на оттока позволяват използването й като източник на пожарна вода в планински области, като вода за поливане на паркове, градини и пръскане на улици.
 • При съгласие от страна на водностопанските органи пречистената вода може да се зауства в реципиенти, дъждовна канализация или вада.

СХЕМА  НА ПСОВ BioCleaner®

Picture3 kontejnerni1. Компресор и управляващо устройство
2. Пречиствателна станция:
а – Вход на отпадните води
b – Изход на пречистената вода
c – Решетъчен кош
d – Финобарбутажна аерация
e – Надстройка
f – Капак

ПСОВ  BioCleaner®  е сертивифициран според  ČSN EN 12566-3-A1

Bio Cleaner BC100

Описание на техническото изпълнение

Вградената технология на ПСОВ BioCleaner® BC 16 – 500 ЕЖ се разполага в армирани пластмасови контейнери или водонепроницаеми бетонни резервоари. Пречиствателните станции BioCleaner® освен вградената технология за биологично пречистване имат и източник на сгъстен въздух, предварително механично пречистване, евентуално и помпена станция. Част от доставката може да бъде и оборудвана работна клетка със санитарен възел, работна стая и отделение за компресорите и електротаблото.

Bio Cleaner BC 450

Строителна подготовка

Инсталираната мощност на пречиствателната станция е 750 W/400 V. Височината на контейнера е 2580 mm. При поставяне на по-голяма дълбочина трябва да се поръча допълнителна наставка. Пречиствателната станция се поставя на бетонна основа с дебелина 150 mm, укрепен с арматурна мрежа. Маркучът за въздух на компресора се поставя в защитна тръба с диаметър 110 mm.  Пречиствателната станция се обсипва с пресята пръст или се бетонира според инструкциите за монтаж за обсипване или бетониране. Притокът може да се постави след съгласуване във всяко място от притоковата зона на пречиствателната станция. Притокът на въздух зависи от възможностите за разполагане на компресора. Според котите на притока и оттока се определя дали да има помпена станция. В случаите, когато липсва строително-хидрогеоложка оценка, трябва да се обмисли поставянето на основна плоча (например корито от чакъл, пясък).  при споразумение с производителя може да се достави дървена стряха или пешеходно мостче.

biocleaner_instal

 

МОДЕЛИ ПСОВ BioCleaner® 

STANDARD

  • Ходът на станцията се управлява от часов прекъсвач

COMFORT

  • Ходът на станцията се управлява от компютърно устройство с 10 предварително програмирани режима

ПАРАМЕТРИ НА ПРЕЧИСТЕНАТА ВОДА

ТАБЛИЦА1

*) Изисквани стойности на показателите на оттока според NV 23/2011 Sb. за ПСОВ 500 EЖ

**) Стандартно достигани средни стойности на оттока при ПСОВ BioCleaner®

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗБРАНИ ПСОВ BioCleaner®

ТАБЛИЦА2

Контейнерни ПСОВ ( 20 – 150 ЕЖ )

Типов ред ВС 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 75, 100, 150

Пречиствателните станции за отпадни води BioCleaner тип BC 20 – 150 ЕЖ са предназначени да ликвидират малки изолирани източници на отпадни води като например сателитни градчета, планински хотели, къмпинги, мотели, бензиностанции, малки производствени цехове.