Архив на категория: Мембранна технология MBR ( Мембранен Био Реактор )

Мембранна технология MBR ( Мембранен Био Реактор )

Алтернатива на горепосочните ПСОВ със сепариране на кал с помощта на утаител, са станциите с микро или ултра филтрационна мембрана, която гарантира отстраняването на всички неразтворени вещества на оттока, включително бактерии и вируси (хигиенизация на водата). Тази технология е подходяща за:

  • Повторно използване на водата (поливане, вода за тоалетни)
  • Области с много строги параметри на оттока (природни резервати и подобни)
  • Интензифициране или повишаване на капацитета на ПСОВ в съществуващи обеми
  • Малка свободна площ за строеж на нова ПСОВ

ПСОВ BC-MBR се предлага във всички размери и категории.