Архив на категория: Промишлени ПСОВ

Промишлени ПСОВ

Технилогията BioCleaner може да се прилага и за пречистване на промишлени отпадни води, замърсени с химични вещества. В зависимост от характера на водите трябва да се направи механично и евентуално химично стъпало.

  • Филтрация (решетки, сита, пясъчни филтри и т.н.)
  • Коагулация, утаяване, неутрализация
  • Утаяване (избистрители) или флотация (DAF)
  • Анаеробно биологично пречистване и други