Архив на категория: Флотация (DAF)

Флотация ( DAF )

Флотацията чрез разтворен въздух (DАF – dissolved air flotation) е процес на отделяне, който се включва като първо стъпало на сепариране при пречистването на питейни води.

Принципът на сепарация на суспензии чрез флотация е агрегиране на микромехурчета въздух с частиците на възникналата суспензия. Така полученият агрегат има по-малка специфична маса от водата и затова преодолява гравитацията и се вдига към повърхността. От повърхността образувалата се кал се отстранява чрез събиращо съоръжение.

  • Висока производителност при лошо седиментиращите частици (малки частици, подобна гъстота)
  • Висока стойност на повърхностното напрежение
  • Компактен дизайн                                                                                                         
  • Ефективна работа
  • Ниска производителност на сухо вещество
  • Инсталиране в стоманени или бетонни резервоари
  • Бързо заработване