Архив на категория: Мембранни пречиствателни станции за питейни води AMAYA

Мембранни пречиствателни станции за питейни води AMAYA

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Пречистване на питейни води:

 • стационарни
 • мобилни

 

УПОТРЕБА

Мобилни мембранни пречиствателни станции за питейна вода

 • Аварийно захранване с питейна вода в кризисни ситуации като част от интегрирана спасителна система
 • Бързо захранване с питейна вода като част от хуманитарни и военни операции
 • Временна или постоянна замяна на малки стационарни пречиствателни станции за питейна вода
 • Осигуряване на питейна вода за спортни и културни събития

Стационарни мембранни пречиствателни станции за питейна вода

 • Постоянно осигуряване на питейна вода за села и предградия при неподходящи местни източници (проектиране на производителността точно според изискванията)
 • Захранване с питейна вода за малки и средни предприятия, болници, хотели и ваканционни селища
 • Част от комплексни проекти за производство, дистрибуция и доставки на питейна вода

ПРЕДИМСТВА НА ТЕХНОЛОГИЯТА  AMAYA

 • Нова технология на принципа на микрофилтрация през керамични мембрани с предварително коагулационно стъпало
 • Високо ефективно за избистряне и отстраняване на паразитни микроорганизми и вируси
 • Възможност за интегриране на сорбционно стъпало
 • Пълна автоматизация на работата
 • Дълъг живот на съоръженията
 • Ефективно предварително пречистване за обратна осмоза и нанофилтрация
 • Ниски експлоатационни разходи – потребление на ел. енергия 0,1 kWh/m
 • Модулна система – проекция на мощността „до ключ”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Pict 9

*) Стационарните пречиствателни станции се проектират според специфичните изисквания на клиентапараметрите се различават

 

СХЕМА НА МЕМБРАННАТА ФИЛТРАЦИЯ

Pict 6

 

Pict 6

Pict

 

Производствена програма: 

› Биологично пречистване на отпадъчни води
› Пречиствателни станции за питейни води
› Пластмасови шахти, септици и резервоари
› Уловители за нефтопродукти
› Въздухотехника
› Производство на метални елементи
› Биологично пречистване на отпадъчни води